naar top
Menu
Logo Print
29/11/2017 - TOM DEJONGHE

DOORSCHUIFVAATWASSERS VERWERKEN VAAT EFFICIENTER

Interessant vanaf zestig couverts

Verzorg je steeds vaker de catering van feesten met tientallen couverts, maar was je die nog af met een frontlader? Dat kan veel efficiënter, met een doorschuifvaatwasser. Daarmee verwerk je de vaat in één vloeiende, ergonomisch vriendelijke beweging. Eerst sorteer je de borden, de glazen en het bestek en spoel je die voor. Daarna schuif je die door naar de vaatwasser, en nauwelijks enkele seconden tot minuten later drogen ze al.

DOORSCHUIFVAATWASSERS IN HET KORT

  • Veel vlottere vaatverwerking, tot ongeveer zestig korven per uur.
  • Even schoon als met een frontlader, mits juist gebruik.
  • Interessant vanaf zestig couverts per uur.
  • Duurder dan een frontlader, maar vlot teruggewonnen.
  • Geen vuilnisbak: behandel de machine als een 'goede huisvader'.

HOE WERK JE MET EEN DOORSCHUIFVAATWASSER?

Stap 1: sorteren en voorspoelen

De vaat doen met deze machine begint op de voorspoeltafel. Hier vul je een korf met afgeruimde vaat (het best gesorteerd). Vervolgens verwijder je de grootste etensresten met een flush in de spoelbak. Heb je op deze tafel ruimte voor twee korven, dan kun je er tegelijk een (laten) vullen en een spoelen.

Stap 2: in de vaatwasser schuiven

Elke korf met gespoelde vaat het best eerst die met de glazen schuif je door naar de vaatwasser met omhoog openstaande kap. Die bevindt zich naast de voorspoeltafel. Staat de mand op haar plaats onder de kap, dan haal je die naar beneden, waarop de vaat gewassen wordt met water van 50 tot 60 °C, detergent en glansmiddel. Vervolgens worden de couverts gespoeld bij 82 tot 85 °C, met vers water. Dankzij het spoelmiddel loopt het water er vlot af, zonder vlekken bij een correcte waterbehandeling (bijvoorbeeld een goed werkende waterfilter). Is de machine klaar, dan opent de kap zich mogelijk automatisch en kan de korf eruit geschoven worden.

Stap 3: vaat laten drogen

Tot slot droogt de warme, propere vaat op een droogtafel, opnieuw met ruimte voor een of twee manden.

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

Betere ergonomie

Om te beginnen: met een doorschuifvaatwasser werken is veel minder zwaar dan met een frontlader. Je hoeft je immers niet voortdurend te bukken om de korven in en uit te laden.

Vlottere vaat

Tegelijk verwerk je de vuile vaat sneller, in één vloeiende beweging. Om maar een scenario te noemen: terwijl één korf wordt gevuld en voorgespoeld, wast de machine een tweede mand, en drogen een derde en eventueel een vierde korf.

Zelfde resultaat

Met een doorschuifvaatwasser bereik je een even schone vaat als met een frontlader. Weliswaar op voorwaarde dat je de machine goed behandelt (de waterbehandeling nauwlettend in het oog houden, de machine dagelijks onderhouden en voldoende voorspoelen). Zelfs met de beste filters is de vaatwasser geen vuilnisbak.

VANAF WANNEER INTERESSANT?

Hangt af van het type vaat

Niet alle doorschuifvaatwassers zijn geschikt voor potten en pannen, wegens te klein of niet genoeg waterdruk. Eventueel kun je dan gaan voor een groter model (al dan niet met twee waspompen) of voor een aparte pottenwasser.

Hangt af van het volume

Vanaf zestig couverts per uur is een doorschuifmodel met één kap aangewezen. Logischerwijs wordt een machine met twee kappen interessant bij het dubbele van dat volume.

Hangt af van het budget

Een doorschuifvaatwasser kost meer dan een frontlader, mogelijk wel tot de helft of 70 à 80% extra, nog zonder de voorspoel- en droogtafels. Gezien de snelheid echter waarmee je de vaat kunt verwerken, is de kans groot dat je de uitgave voor het geheel vlot terugwint in vrijgekomen arbeidsuren.

Hangt af van de beschikbare ruimte

Een doorschuifvaatwasser met één kap neemt zeker 70 x 60 cm in. De voorspoeltafel en de droogtafel zijn 60 cm of 1,20 m lang, naargelang van of ze ruimte bieden aan één of twee korven van 50 x 50 cm. Hoe langer de droogtafel, hoe langer de vaat kan drogen. Je hoeft de constructie niet in één lijn te plaatsen, je kunt er ook een hoek mee vormen. Soms zijn de machines hoger en breder, om ook korven van 60 x 40 à 50 cm te wassen. Ook de tafels zijn dan uiteraard breder.

WAAROP LETTEN BIJ DE AANKOOP?

Capaciteit van de machine

Als je stevig doorwerkt, kan een doorschuifvaatwasser ongeveer zestig korven per uur aan. Dan volg je bovendien perfect de DIN-norm 10512 voor doorschuifvaatwassers met één tank, die een minimale wascontacttijd van negentig seconden voorschrijft.

Verschillende wasprogramma's

Zo'n programma van anderhalve minuut of zelfs 45 tot 52 seconden is alleen geschikt voor glazen of weinig vuile couverts. Ingebakken etensresten verwijder je met een wat langer programma van twee tot zelfs vier minuten. Bij elk programma hoort een automatisch aangepaste temperatuur, dosering van het reinigingsmiddel en waterdruk (al dan niet afgestemd op de vervuilingsgraad).

Drukverhogingspomp én verplichte breaktank

Standaard wordt de druk van het water bij het binnenkomen in de machine verhoogd naar ongeveer drie bar. Dat is onder meer nodig om gelijkmatig te kunnen spoelen. Ook moet de boiler wettelijk verplicht gevuld worden via een breaktank, zodat er geen vuil water in de waterleidingen terechtkomt.

Makkelijke bediening

De HACCP-hygiënenormen vereisen onder meer een strikt onderscheid tussen een propere en een vuile zone in de keuken. Daarom is het belangrijk dat de vaatwasser met een minimale handeling start, met één druk op de knop of zelfs zodra je de kap dichtdoet. Nog beter is het wanneer de kap ook weer vanzelf opengaat. Ook de verdere bediening verloopt het best intuïtief en taalneutraal. Handig is dat je de programma's via symbolen kunt kiezen. Mogelijk weet je ook in een oogopslag wanneer er zich een storing voordoet, of het reinigingsmiddel bijna op is en in welke status de vaatwasser zich bevindt (opwarmen, klaar voor gebruik, wassen …).

Korven

Dé standaardkorf meet 50 x 50 cm. Daarin kun je bijvoorbeeld twintig tot dertig borden kwijt. Er bestaan ook manden speciaal voor glazen en bestek, en zelfs modellen die langs één zijde open zijn, voor gastronormbakken en dienbladen. Het best kies je voor stalen manden, die bevorderen immers het drogen.

Hoe wordt het water schoon gehouden?

Vaak voegt de machine per cyclus een hoeveelheid vers water toe. Of ze zuigt eerst een hoeveelheid water weg, eventueel zelfs bovenaan, waar het meeste vuil zich bevindt, waarna het toestel evenveel vers water aanvoert. Voorts zuiveren de vaatwassers hun water met uitgebreide filters, bijvoorbeeld aan de afvoerpomp en/of het wateroppervlak. Mogelijk waarschuwt de machine wanneer de vervuiling te groot wordt, waarna ze eventueel zelf vers water toevoegt. Is de vervuilingsgraad echt te hoog, dan moet de volledige inhoud (mogelijk automatisch) vernieuwd worden. Een actie die niet zo vaak nodig is, mits een filtersysteem met continue afzuiging.

Afvoer of vermijden van damp

De damp kun je afvoeren met een afzuigkap. Mogelijks volstaat echter een oplossing van het toestel zelf. Sommige zuigen de stoom op en laten die binnenin condenseren, wat ook op waterverbruik bespaart. Andere wisselen warmte met de stoom uit, waardoor de luchttemperatuur en -vochtigheid in het lokaal dalen.

Energiezuinig

Modellen met een warmtewisselaar verbruiken ook minder energie én bereiken sneller het gewenste aantal graden. Daarbij wordt koud, vers water mee opgewarmd door warm, afgevoerd water, of door warmte op te nemen uit de stoom in de machine en daarbuiten. Bepaalde toestellen vergen bijzonder weinig water per cyclus, twee liter of zelfs nog minder in een ecostand. Hoewel dit verbruik natuurlijk ook afhangt van de kracht van de machine.

Onderhoud

Op het einde van de dag zal de doorschuifvaatwasser zichzelf spoelen. De filters moet je dagelijks manueel schoonmaken, net als één keer per week de wasarmen. Mogelijk hebben de te reinigen onderdelen een aparte kleur. Tot slot is ook een technisch onderhoud aan te raden, minstens twee keer per jaar. Zo kun je jarenlang optimaal de machine inzetten voor de vaat.  

Met dank aan Aliias, Asogem Equipment, Electrolux Professional, Hobart, Lafosse, Mertens-Faema Hasselt, Sabemaf, Rubbens-EGC en Winterhalter