naar top
Menu
Logo Print
20/03/2018 - EMILIA VAN EYNDE

MARKT NATUURLIJK GEKWEEKT VLEES GROEIT

Grotere bewustwording beïnvloedt stijgende vraag

Het duurzaamheidsbesef onder de consumenten groeit en dat leidt naar de vraag hoe dieren worden geteeld en geslacht. In deze bijdrage gaan we op zoek naar wat de verschillende vleesproducten onderscheidt van elkaar. Wat is het verschil tussen natuurlijk gekweekt vlees (natuurvlees), biologisch gekweekt vlees (biovlees) en zijn reguliere soortgenoten? Is het zijn meerprijs waard? Is natuurvlees of biovlees gezonder? We vragen raad aan Veronique Roosens van De Groene Slager in Wijnegem.

DE GROENE SLAGERDe groene slager

Veronique Roosens (links) raakte gepassioneerd door het volgen van opleidingen en workshops over gezondheid en gezonde voeding. Om haar kennis en ervaring te delen, startte Veronique met haar vriend, Rik Depestel, een natuurslagerij met een ruim aanbod aan verse traiteurbereidingen (ook veggie, vegan, vrij van gluten, lactose of andere allergieën of intoleranties). Zij voorzien ook de verkoop van verse biologische groenten en fruit.

VERSCHILLEN

1. natuurvlees

Veronique Roosens: “De grotere bewustwording bij de consument leidt tot een stijging van de verkoop van natuurvlees" ©De Groene Slager
Veronique Roosens: “De grotere bewustwording bij de consument leidt tot een stijging van de verkoop van natuurvlees" ©De Groene Slager

Natuurvlees is geen wettelijk beschermd begrip, maar wel een herkenbare benaming. Er bestaan geen officiële criteria voor en er is geen extra controle op. Zoals het woord het zegt, is natuurvlees afkomstig van dieren, die grazen in natuurgebied, met het oog op natuurbeheer. Ze leven het grootste deel van het jaar buiten. Tijdens de wintermaanden leven ze binnen op vers stro.

Op het land mag er geen kunstmest gebruikt worden en per hectare mogen er maar een beperkt aantal dieren worden gehouden. De dieren eten natuurlijk plantaardig voedsel en de jongen krijgen ruimschoots de tijd om te zogen en te groeien. Runderen worden pas geslacht als ze minstens drie jaar oud zijn. Hierdoor krijgt het vlees de tijd om te rijpen en op smaak te komen.

Afhankelijk van het ras is natuurvlees iets vetter, dankzij het intramusculaire vet, wat een licht volle smaak geeft. Het transport van levende dieren is zeer beperkt. Bij de verwerking van het vlees is de toevoeging van kleurstoffen, smaakversterkers en bewaarmiddelen verboden.

2. biovlees

Biologisch vlees is een wettelijk beschermd begrip. Het vlees is herkenbaar aan het Belgische Biogarantielabel en aan het Europese biolabel dat verplicht is voor de biologische producten uit de EU. Bioboeren staan onder verplichte controle.

De Groene Slager engageert zich in de eerste plaats tot een persoonlijke en professionele ethiek, met eerbied voor natuur, dierenwelzijn en milieu ©Emilia Van Eynde
De Groene Slager engageert zich in de eerste plaats tot een persoonlijke en professionele ethiek, met eerbied voor natuur, dierenwelzijn en milieu ©Emilia Van Eynde

Ziektes

De controle van de erkende en onafhankelijke controleorganen komt dus boven op de controles, die slachthuizen sowieso al hebben.

Naast verschillende controlesystemen bestaat het grootste verschil erin dat voor biologisch vlees het dier onder levensbedreigende omstandigheden in kwestie niet geholpen mag worden, tenzij met homeopathie. Zo kunnen de dieren in de bioveeteelt misschien wel langer leven, maar ze kunnen evengoed ziektes met zich meedragen, die niet genezen zijn.

“Bij natuurvlees kan er, uitzonderlijk en mits duidelijk overleg met de dierenarts, eventueel toch beslist worden om medicatie of antibiotica toe te dienen", verduidelijkt Veronique Roosens van De Groene Slager het verschil. “Mocht dit gebeuren, dan krijgt het vlees in de verdere verwerking ervan een apart label, zodat dit ook duidelijk gemaakt kan worden aan de consument", aldus Veronique.

Biologische voeding en weidegronden

Biologische runderen moeten zo veel mogelijk grazen op biologische weidegronden. Het voer van de dieren moet van biologische teelt komen en voor meer dan de helft lokaal geteeld.

Of het nu gaat over biologisch voer of niet, de hoeveelheid aan methaangas dat de dieren uitstoten, zal weinig verschillen van de verspreiding van dierlijke gassen door industrieel voeder. Bioboeren zijn wel verplicht een strikt mestplan op te stellen om overbemesting te vermijden.

Inheemse rassen

Er wordt gekozen voor inheemse rassen, die zich aan lokale omstandigheden kunnen aanpassen. Zo maken ze minder kans op ziekten. Doorgaans kalven ze zonder hulp.

Minimum aan vervoer

De duur van het vervoer van de dieren (dus ook tot het slachthuis) moet beperkt worden tot een minimum. Daarnaast mag men ook geen gebruik maken van elektrische dwangmiddelen bij het uitladen van de dieren.

De dieren voor natuurvlees en biovlees zouden diervriendelijker zijn grootgebracht dan gewone dieren op stal ©De Groene Slager

De dieren voor natuurvlees en biovlees zouden diervriendelijker zijn grootgebracht dan gewone dieren op stal ©De Groene Slager

VERSCHIL IN LEVENSWIJZE

Vaak wordt de vraag gesteld of natuurvlees en biovlees een andere slachtwijze ondergaan dan gewoon vlees. Dat is niet het geval. Er bestaan geen 'bioslachthuizen', omdat de markt van het biovlees te klein is en niet rendabel zou zijn, niet voor runderen en niet voor varkens. Ook het vlees voor supermarkten en slagers wordt op dezelfde wijze geslacht in dezelfde slachthuizen. Het grote verschil tussen natuurvlees, biovlees en gewoon vlees zit hem in de levenswijze van de dieren. Natuurvlees en biovlees worden geacht diervriendelijker te zijn grootgebracht dan gewone dieren op stal. Ze leven ook vaak in grotere ruimtes en hebben vrije uitloop, waardoor ze natuurlijk gedrag vertonen.

AANBOD

Soorten natuurvlees

“In principe kunnen alle diersoorten, zoals runderen, kalveren, varkens, kippen, kalkoen en schapen, bestaan als natuurvlees. Laten we het zo stellen dat echt wild vlees sowieso natuurvlees is en elk seizoen beschikbaar is, op melklammeren na, die in het voorjaar worden geboren", aldus Veronique.

MEERPRIJS

De betere leefomstandigheden, meer leefruimte, een trager groeiproces en een beter uitgekiend voederprogramma voor natuurlijk gekweekte dieren zorgen voor een langer verblijf op de hoeve, wat leidt tot een eerlijke prijs-kwaliteitsverhouding.

Om correcte prijzen aan te houden, ontstaat er een samenwerking tussen boeren en slagers. De Groene Slager koopt zijn verse rundvlees aan bij 'Natuurvlees' Dobbelaere uit Moerkerke/Damme. Dit bedrijf beschikt over varkens en zelfgekweekte runderen, een moderne EG-uitsnijderij met productie, verwerking en bereiding van vleesproducten.

BEWUSTWORDING

“De grotere bewustwording bij de consument leidt in onze winkel in elk geval tot een stijging van de verkoop van natuurvlees", zegt Veronique.

“Wij zijn blij vast te stellen dat er een algemene stijging is voor alle soorten vlees. Wij staan dan ook rechtstreeks tegenover klanten die een absolute meerwaarde willen geven aan hun eigen levenskwaliteit. Zij verdienen een correct antwoord als het om het soort vlees gaat dat wij aanbieden. Het is ook aan de slager zelf om de consument te informeren. Het is moeilijk voor de klant die niet beroepsmatig met vlees bezig is, een onderscheid te maken tussen wat goed en beter is. Daarom is het ook zo belangrijk dat er een rechtstreeks contact blijft tussen de producent/verkoper en de klant."